Fondens historie

Ella og Møller Sørigs Fond – til støtte for sent udviklede og andre med risiko for marginalisering

Ella og Møller Sørigs Fond, etableret 1991, er en selvejende institution, som yder støtte og rådgivning i eget hjem. Fonden driver herudover Job-Team med dagbeskæftigelse.

Fonden henvender sig til personer, der har behov for støtte til at skabe og vedligeholde en voksentilværelse i egen bolig i Vendsyssel.

Formålet er at etablere erhvervsløsninger for målgruppen.

Alderskriteriet er flydende, og personer fra cirka 18 år vil kunne komme i betragtning. Fonden har kapacitet til at yde støtte, kontakt, pædagogisk udvikling samt rådgivning til omkring 40 personer. Der er 20 pladser i Fondens beskæftigelsestilbud, Job-Team.

Fonden arbejder ud fra en helhedsorienteret tankegang med særlig vægt på støtte, kontakt og pædagogisk udvikling.

Gården Nr. Blæsbjerg

Med udgangspunkt i den enkelte persons stærke sider udbygges gennem kreativitet, fleksibilitet og i indbyrdes samarbejde forskellige former for netværks- og fritidsaktiviteter.

Fra 2009 udbydes Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov i Fondens regi. Igen er målgruppen sent udviklede og unge med tilsvarende behov for støtte til at indgå i et uddannelsesforløb. Siden 2010 er det dog kun praktikdelen som udbydes.

Lidt historie

Ella og Møller Sørig

Fondens navn kan henføres til gårdejerpar Ella og Møller Sørig fra gården Nr. Blæsbjerg nær Tolne ved Sindal i Nordjylland. Ægteparret havde erfaringer med at arbejde med unge kvinder og mænd, der af forskellige grunde var i risiko for marginalisering, og samtidig så de det som centralt, at alle – uanset baggrund og potentialer – kunne få en form for uddannelse. Tanker, der ligger helt i tråd med nutidens ønske om sikre uddannelse til alle, herunder den Særlig tilrettelagt Uddannelse til Unge med Særlige Behov.

Der blev derfor oprettet en fond, som også gav tilskud til Tolne Efterskole, og som stadig er med til at sikre, at unge tilbydes muligheder for udvikling, uddannelse, støtte, kontakt og nærvær i overensstemmelse med de meget fremsynede tanker, som Ella og Møller gjorde sig på gården Nr. Blæsbjerg.

Ella og Møller Sørigs Fond
Gravensgade 48
9700 Brønderslev
Telefon 98 83 20 25
CVR.: 15263504

© Alle rettigheder tilhører Ella og Møller Sørigs Fond

Webbureau ITTP