Pædagogik & metode

Pædagogikken i Ella og Møller Sørigs Fond:

Pædagogikken udspringer af et holistisk menneskesyn. Vi arbejder helhedsorienteret.

– Vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentialer 

– Vi arbejder på at udvikle ikke-udnyttede potentialer

– Vi ønsker at lære den enkelte at kompensere for manglende fædigheder

– Der er menneskeligt ligeværd mellem borgeren og personalet

– Der er en stor grad af rummelighed og gensidig respekt i arbejdet.

I Fondens arbejde er det vigtigt at være bevidst om den enkeltes livssituation og arbejde ud fra individuelle behov.

Det er vigtigt at tage afsæt i den enkeltes ressourcer og bygge på små succeser, der kan sikre en positiv udvikling frem mod et større selvværd og en højere grad af selvstændighed.

Det er vigtigt at være opmærksom på potentialer, som den enkelte ikke har udnyttet – at understøtte og fremdyrke positive egenskaber og styrker.

Det er vigtigt i arbejdet med Fondens målgruppe, at der er bevidsthed om menneskeligt ligeværd mellem den enkelte borger og personalet. Der skal udvises respekt og forståelse i tanke og handling.

Pædagogiske Metoder

Vi arbejder ud fra metoderne:

  • Jeg-støttende-samtaler, med vægt på gensidig respekt for normer og holdninger, således at kontakten bygger på ligeværdighed.
  • NUZO (Nærmeste Udviklings Zone).
  • Anerkendelsespædagogik
  • Neuropædagogik
  • Kontakt Ø
  • Relationspædagogik

Hvad er vores styrke som sted

  • Vi er en lille organisation og har derved nemt ved hurtigt at omstille/ændre vores pædagogiske praksis – så den altid er tilpasset det menneske, som vi arbejder med og derved sikrer optimale udviklingsmuligheder.
  • Vi er en lille personalegruppe som arbejder i teams omkring den enkelte borger. Således er vi gerne 2 eller 3 pædagoger, som deler arbejdet omkring borgeren. Dette team kan sammensættes efter faglige kompetencer – igen for derved at sikre de optimale udviklingsmuligheder og undgår stagnation.
  • Vi er alle mennesker og dermed forskellige, og da vores arbejde i stor grad bygger på relationer forsøger vi altid at finde det bedste match, både fagligt og personligt i forhold til borgeren og opgaven.

Hvad er det vi kan.

Vi arbejder helhedsorienteret – hvilket betyder at vi samarbejder med alle relevante personer omkring borgeren. Det være sig familie, arbejdsgiver, læge, og andre relevante offentlige instanser. Vi har selvfølgelig inden vi udarbejder udviklingsplaner obs. på borgerens kommunale Anamnese og ikke mindst borgerens ” private rygsæks historie.”

Vi møder vores borgere i øjenhøjde og gør alt for ikke at påtage os en autoritær rolle – derved får vi mulighed for at opbygge en nødvendig tillid og tryghed, som er en nødvendighed for at kunne lykkedes med arbejdet (det er gennem samspil at udvikling bedst opnås.)

Vores styrke som personalegruppe.

Vi er en personalegruppe, som har kendt hinanden i mange år og sammen har udviklet stedets faglighed gennem efteruddannelse, kurser og pædagogiske temadage. Vi arbejder ud fra det samme menneskesyn og værdier. Vi er i arbejdet opmærksomme på at vi er underlagt den politisk bestemte lovgivning, men har ikke fokus på begrænsninger deri. Vi er ej heller hæmmet af en stor intern organisation, men kan indenfor den gældende lovgivning arbejde i frihed under

Ella og Møller Sørigs Fond
Gravensgade 48
9700 Brønderslev
Telefon 98 83 20 25
CVR.: 15263504

© Alle rettigheder tilhører Ella og Møller Sørigs Fond

Webbureau ITTP