Værdigrundlag

Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde, og det betyder, at vi gør os etiske overvejelser i hverdagen.

Det er vigtigt i vores arbejde, at vi har et fælles værdigrundlag, der synliggør, hvilke værdier vi mener, er væsentlige i arbejdet med vores målgruppe.

Det etisk værdigrundlag er med til at højne den etiske bevidsthed og videreudvikle en etisk forsvarlig pædagogisk praksis.

Vores pædagogiske arbejde bygger på værdierne:

  • VærdighedVed værdighed forstås individets krav på ubetinget respekt.
  • Omsorg – er grundlæggende i pædagogisk arbejde. Omsorg omfatter værdierne empati, tryghed, tillid og ansvaret for den anden
  • Ligeværd – Pædagogisk praksis tager udgangspunkt i menneskers ligeværd. Ligeværd i den pædagogiske relation kendetegnes ved dialog, anerkendelse, respekt og tolerance
  • Relation – Relation er en af de vigtigste grundsten i vores arbejde med mennesker
  • Professionel integritet – Professionel integritet er karakteriseret ved værdier som høj faglighed, ansvarlighed, troværdighed og åbenhed
  • Anerkendelse – Vi ønsker en anerkendende kultur, hvor alle føler sig set og hørt som det menneske de er

Ella og Møller Sørigs Fond
Gravensgade 48
9700 Brønderslev
Telefon 98 83 20 25
CVR.: 15263504

© Alle rettigheder tilhører Ella og Møller Sørigs Fond

Webbureau ITTP