Bostøtte

Fondens tilbud er en målrettet socialpædagogisk indsats til borgere, der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige problemer, har brug for støtte for at bevare eller etablere et liv i egen bolig.

Bostøtten udarbejdes i samarbejde med den visiterende kommune med udgangspunkt i dennes kvalitetsstandard for

  • 85 i serviceloven.

Det betyder, at den støtte, der ydes, er individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i den enkelte.

Arbejdet med støtte og udvikling, som Fonden tilbyder, er helhedsorienteret, dvs. vi støtter den enkelte omkring alle de funktioner, der kan indebære vanskeligheder.

Bostøtten tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og den faglige tilgang og metode kan være forskellig, alt efter borgerens funktionsniveau og behov, interesser og særpræg.

  • Det kan være støtte og hjælp til almindelig daglig livsførelse i hjemmet
  • Egenomsorg, f.eks. personlig hygiejne, kropspleje, påklædning, kost.
  • Struktur og overblik i hverdagen.
  • Økonomi, f.eks. hjælp til udarbejdelse af budget og håndtering af daglig økonomi.
  • Indkøb, f.eks. hjælp til fornuftigt indkøb af madvarer ud fra økonomisk råderum. Evt. hjælp til at udarbejde et ugentligt madbudget.
  • Socialt liv, f.eks. at etablere netværk og opretholde sociale relationer, samspil/konflikthåndtering samt kontakt til familie.
  • Beskæftigelse f.eks. hjælp til at etablere og opretholde et relevant arbejdsliv.
  • Kontakt til myndigheder samt håndtering af post.
  • Udredning af misforståelser.

Ella og Møller Sørigs Fond
Gravensgade 48
9700 Brønderslev
Telefon 98 83 20 25
CVR.: 15263504

© Alle rettigheder tilhører Ella og Møller Sørigs Fond

Webbureau ITTP