Studerende

Studerende

  • Vi modtager pædagogstuderende fra UCN i Hjørring i første praktikperiode.
  • Vi henviser til ucpraktikportal.dk

Kort om praktikstedet:

Fonden er en selvejende institution, som yder støtte og rådgivning i eget hjem.                                              Job-Team er Ella og Møller Sørigs Fonds beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

Målgruppe:

Den primære målgruppe er personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. I forhold til målgruppen handler det om, hvordan man bedst muligt kan kompensere for eller udvikle de funktionsvanskeligheder, som den enkelte bruger har.

Vi arbejder i Ella og Møller Sørigs Fond ud fra en helhedsorienteret tilgang til disse opgaver.
I arbejdet med vores brugere, finder vi det vigtigt at være bevidst om at sætte den enkeltes behov i fokus.

Det er vigtigt, at arbejdet bærer præg af respekt for den enkeltes funktionsniveau. Den enkelte skal støttes i udvikling af iboende ressourcer, hvorved endnu ikke udnyttede potentialer kan komme til udtryk.
I arbejdet skal der udvises gensidig respekt for normer og holdninger, således at kontakt bygger på ligeværdighed.

Og formuleret kort kan man sige, at: Funktionsnedsættelse + barriere = handicap
Mens: Funktionsnedsættelse + kompensation = lige muligheder

Arbejdsopgaver som praktikant:
Alt efter din personlige og faglige forudsætninger vil dine arbejdsopgaver være differentieret som praktikant.
Vi vil bestræbe os på, at du i din praktikperiode vil arbejde bredt med det sociale arbejde på både       mikro, meso og makroplan.

Som en led af din praktik hos os, vil du komme til at arbejde med diverse opgave:
– Dialog med brugerne
– Udviklingsplaner for den enkelte bruger
– Statusbeskrivelser til kommunerne

-Deltagelse i samvær og klubarrangementer for brugerne

– Arbejde med uddannelsesplanen i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.
Nøgleord om dig som praktikant:
Selvstændig
Moden
Flair for det tværfaglige samarbejde
Høj skriftlighed
Lysten til arbejde med det enkelte menneske i centrum
Lyst til at indgå i proces omkring optimering af teori og metodiske overvejelser

 

 

 

http://praktik.ucn.dk