Pædagogik og metode

Pædagogikken i Ella og Møller Sørigs Fond:

 

Pædagogikken udspringer af et holistisk menneskesyn. Der for arbejder vi helhedsorienteret.

– Vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentialer

– Vi arbejder på at udvikle ikke-udnyttede potentialer

– Vi ønsker at lære den enkelte at kompensere for manglende fædigheder

– Der er menneskeligt ligeværd mellem borgeren og personalet

– Der er en stor grad af rummelighed og gensidig respekt i arbejdet.

 

I Fondens arbejde er det vigtigt at være bevidst om den enkeltes livssituation og arbejde ud fra individuelle behov.

Det er vigtigt at tage afsæt i den enkeltes ressourcer og bygge på små succeser, der kan sikre en positiv udvikling frem mod et større selvværd og en højere grad af selvstændighed.

Det er vigtigt at være opmærksom på potentialer, som den enkelte ikke har udnyttet – at understøtte og fremdyrke positive egenskaber og styrker.

Det er vigtigt i arbejdet med Fondens målgruppe, at der er bevidsthed om menneskeligt ligeværd mellem den enkelte borger og personalet. Der skal udvises respekt og forståelse i tanke og handling.

I valg af teoretikere og metoder er vi bl.a inspireret af: Vygotsky, Alex Honneth,, neuropædagogik, KRAP, relationspædagogik.

 

Pædagogiske Metoder

Vi arbejder ud fra metoderne:

·         Jeg-støttende-samtaler, med vægt på gensidig respekt for normer og holdninger, således at kontakten bygger på ligeværdighed.

·         NUZO (Nærmeste Udviklings Zone).

·         KRAP (Kognitiv – Ressource fokuseret– Anerkendende – Pædagogik).