Målgruppe

Målgruppen:

Vores målgruppe er personer med generelle intellektuelle og funktionsmæssige vanskeligheder, med behov for støtte til at udvikle deres livsduelighedskompetencer.

Der er tale om en meget bred defineret målgruppe med mange individuelle og forskellige træk og behov, deriblandt personer med autisme.

Vores primære målgruppe er personer i alderen fra ca. 18 år til ca. 50 år. 
Vi tilbyder:

 

  • Beskyttet beskæftigelse § 103
  • Aktivitets- og samværstilbud § 104
  • Ressourceforløb LAB § 32
  • Erhvervstræning og praktik
  • Dele af STU forløb
  • Bostøtte
  • Mentor-ordning
  • Netværksdannelse
  • Klubaktiviteter


Visitering:

 

Visitering sker gennem den lokale sagsbehandler, der henvender sig til Fonden. Der aftales et uformelt besøg med de implicerede parter