Klubtilbud

Målgruppe

 • Klubberne er et fritidstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Formål:

 • At udvikle og styrke brugernes sociale kompetencer i trygge og forudsigelige rammer.
 • At støtte den enkelte i at skabe nye relationer/venskaber/netværksdannelse.
 • At være hjælpen der, for nogle, kan være medvirkende til at bryde ud af ensomheden og få et mere indholdsrigt og meningsfyldt liv.
 • At lære at begå sig i større sammenhænge.
 • At oplyse/samtale omkring lokale- samt samfundsaktuelle aktiviteter/emner.
 • At tilberede og nyde et måltid mad sammen med ligestillede.

Aktiviteter i klubben:

 • Indkøb/madlavning/borddækning/opvask.
 • Forskellige udendørsspil.
 • Diverse bræt- og kortspil.
 • Bingo aften.
 • Mulighed for aktiviteter ud af huset til som f.eks. bowling – biograftur o. lign.
 • Deltage i aktuelle motionsarrangementer som f. eks. det årlige DHL løb i Aalborg samt fodboldturneringer med lignende institutioner.
 • Deltagelse i kreative og kulturelle arrangementer i nærområdet.
 • Klubbernes aktiviteter/tilbud tilpasses løbende efter brugernes motivation/behov/ønsker.

Fysiske rammer

 • Klubberne kan gøre brug af Fondens 3 bygninger, som hver især rummer muligheder for forskellige aktiviteter.

Hvor & hvornår

 • Gravensgade 48, 9700 Brønderslev.
 • Klubtilbuddene foregår hver mandag og torsdag fra kl. 15.30-19.30.