Værdigrundlag

Artikel skrevet af Britta Kusk Nørgaard

Artikel til Socialpædagogen jan 2017

Etisk Værdigrundlag

Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde, og det betyder, at pædagoger gør sig etiske overvejelser i

hverdagen. Et professionsetisk grundlag for pædagoger er et fælles værdigrundlag, der synliggør, hvilke værdier

pædagoger mener, er væsentlige i arbejdet med mennesker.

Et fælles professionsetisk grundlag skal bruges til at kvalificere dialoger og overvejelser om etiske udfordringer i

arbejdet. Dermed kan et etisk grundlag være med til at højne den etiske bevidsthed og videreudvikle en etisk forsvarlig

pædagogisk praksis.

 

Vores pædagogiske arbejde bygger på værdierne:

  • VærdighedVed værdighed forstås individets krav på ubetinget respekt.
  • Omsorg – er grundlæggende i pædagogisk arbejde. Omsorg omfatter værdierne empati, tryghed, tillid og ansvaret for den anden
  • Ligeværd – Pædagogisk praksis tager udgangspunkt i menneskers ligeværd. Ligeværd i den pædagogiske relation kendetegnes ved dialog, anerkendelse, respekt og tolerance
  • Medmenneskelighed – ved medmenneskelighed forstås at vise forståelse, engagement og ansvar for det enkelte menneske.
  • Social retfærdighed – Den professionelle praksis fremmer social retfærdighed og demokratiske værdier. Den kendetegnes ved værdier som inddragelse, mangfoldighed, fællesskab og rummelighed
  • Frihed – Ved frihed forstås det enkelte menneskes ret til selv at bestemme over sig selv,
  • Professionel integritet – Professionel integritet er karakteriseret ved værdier som høj faglighed, ansvarlighed, troværdighed og åbenhed