Job-Team

Job-Team er Ella og Møller Sørigs Fonds tilbud til borgere med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, som modtager førtidspension i Region Nordjylland.

Tilbuddet har eksisteret i Brønderslev siden 2000 og omfatter to muligheder – p.t. med plads til i alt 16 brugere:

 

1) Beskyttet beskæftigelse

2 ) Aktivitets- og samværstilbud

3) Ressourceforløb

 

Beskyttet beskæftigelse – dagtilbud:

Ydelsen bevilges efter Lov om Social Service –

  • 103 – beskyttet beskæftigelse.

Brugerne udfører primært montage- og pakkerifunktioner, men vi tilbyder også jobfunktioner inden for køkken/kantine, indendørs serviceopgaver såsom lettere rengøring, have-service og pedelopgaver.

Vi fastsætter lønnen individuelt på baggrund af den enkelte brugers arbejdspræstation.

Der er mulighed for en fleksibel og individuel arbejdstid.

 

Aktivitets- og samværstilbud – dagtilbud:

Ydelsen bevilges efter Lov om Social Service –

  • 104 – aktivitets- og samværstilbud.

Borgerne får støtte til at opnå og vedligeholde positive sociale fællesskaber. Vores tilbud om fritidsaktiviteter og netværksdannelse foregår f.eks. ved

–          Klubtilbud

–          Idrætsaktiviteter/Motionsdage

–          Emnearbejde

–          Dagudflugter

–          Udflugter over flere dage

–          Sundhedsfremme.

Der er mulighed for en fleksibel og individuel mødetid tilrettelagt efter den enkelte brugers behov.

 

Ressourceforløb 

Ydelsen bevilges efter LAB loven

  • §32 – Ressourceforløb