Brugerhåndbog

Hvor stor er arbejdspladsen?

Job-Team har plads til 16 brugere samt 2 personer i job med løntilskud. Personalet består af en serviceassistent, en pædagog og en social- og sundhedsassistent. Der kan suppleres med ekstra personale, som indkaldes efter behov.

Hvordan er det at være ny?

Vi byder nye brugere velkommen til en arbejdsplads, hvor vort menneskesyn er rummeligt, og hvor vi sætter den enkelte i centrum.

Det indebærer bl.a., at de første to uger bliver brugt til en grundig introduktion af såvel de øvrige brugere og personale som Job-Teams forskellige arbejdsopgaver.

Vi bestræber os på, at vore brugere har en tryg og overskuelig hverdag, hvor der også er plads til en glad og sund humor!

Kontaktperson i Job-Team:

Af praktiske hensyn får hver enkelt bruger tildelt en kontaktperson, som sørger for relevant kommunikation mellem familie, samarbejdspartnere og den øvrige personalegruppe.

Selvfølgelig kan Job-Teams brugere altid frit henvende sig til hele personalet på arbejdspladsen.

Personlig fremtoning:

Af hensyn til en god social omgang med hinanden, er det nødvendigt, at man altid møder velsoigneret og i rent tøj – også på arbejdspladsen!

Vi forventer, som en selvfølge, at man taler ordentligt til og om hinanden i gensidig respekt.

Vi tilstræber, at arbejdspladsen er indrettet på en funktionel måde, som passer til den enkelte bruger. F.eks. kan der arbejdes i mindre grupper efter behov og arbejdsopgaver.

I Job-Team er lokalerne indbydende og rare at opholde sig i.

Arbejdstider:

Vi aftaler individuelle arbejdstider, men de fleste brugere møder i tidsrummet kl. 8.00-13.00.

Fredag slutter brugernes arbejdstid dog senest kl. 12.45.

Hjemmedag:

I samarbejde med sagsbehandlere aftales evt. hjemmedage efter den enkelte brugers behov for støtte i hjemmet.

Sygdom:

Der skal ringes til personalet i Job-Team på tlf. 98 80 24 90 mellem kl. 8.00 og kl. 8.30, hvis man er blevet syg – eller på anden måde er blevet forhindret i at møde på arbejde.

Det er ikke nok at sende en sms, da personalet har en naturlig interesse i at forhøre sig om sygdommens art, både af hensyn til de øvrige brugere samt tilrettelæggelse af arbejdsdagen.

Fravær:

Vi accepterer fravær, hvis man på forhånd har lavet en aftale herom.

Det kan dreje sig om nødvendig kontakt/møde med f.eks. sagsbehandlere, akut opstået behov for et læge-/tandlægebesøg eller måske grundet mere familiemæssige årsager.

Læge- og tandlægebesøg:

Vi forventer, at hver enkelt bruger kan planlægge regelmæssige tandlægebesøg uden for arbejdstiden. Det samme gælder, hvis man f.eks. får brug for at konsultere læge/speciallæge.

Ferie:

Som udgangspunkt følger Job-Team ferieloven.

Job-Team holder altid lukket mellem jul og nytår – al anden ferie kan man frit vælge efter eget ønske. Hovedferien skal være planlagt inden 1. maj.

Ferieplan udleveres hvert år i januar.

Udviklingsplaner:

Efter de første to ugers introduktion mødes den enkelte bruger med personalet til en foreløbig evaluering, hvor kommunikationen baseret på en gensidig tillid.

På et senere planlagt møde nedfældes de ønsker, som brugeren har til fremtiden i og uden for Job-Team.

Hvordan har man det med de andre – med personalet – arbejdsopgaverne?

Er der konkrete hensyn at tage – hvordan med en praktik efter et stykke tid?

Hvad skal vi arbejde hen imod, og hvordan gør vi det i fællesskab?

Hvordan er tidshorisonten p.t.?

Med udgangspunkt i den enkelte brugers potentialer og muligheder støtter personalet den enkelte i at tage beslutninger, som er realistiske.

Team-møde:

En gang om ugen orienterer personalet om relevante oplysninger i forhold til Job-Team, vore samarbejdspartnere samt Ella og Møller Sørigs Fond. Samtlige brugere spørges, om de har noget, de vil fortælle ved mødet. På denne måde sikres der en god dialog, som er en forudsætning for udvikling og samarbejde i Job-Team. Mange nye tiltag er fremkommet via brugernes forslag og ønsker herom.

Rygning:

Der må kun ryges udenfor – og i pauserne:

Kl. 09.00-09.30

Kl. 10.45-11.00 – fredag kl. 10.30-10.45

Kl. 12.00-12.30 – fredag kl. 11.30-12.00

Mobiltelefoner i arbejdstiden:

Mobiltelefoner må benyttes til at lytte til musik, hvis man benytter et headset. Det er ikke tilladt at sms’e, checke facebook o.lign. med undtagelse i pauser, hvor man ikke er til gene for andre, dvs. at mobilen ikke må benyttes ved bordene i kantinen.

Der kan træffes aftale med personalet om, at man har sin mobiltelefon indstillet på lyd i særlige tilfælde, hvis man venter et opkald.

Formiddagspause:

Kl. 9.00-9.30 bydes der på groft brød, frugt samt vand, kaffe og the.

Frokost:

Det koster p.t. 25 kr. pr. dag at være med i frokostordningen. Der serveres mad efter sunde principper: Groft brød, masser af grønt og sundt pålæg samt diverse tilbehør samt salat.

Fødselsdage:

Ved runde fødselsdage samles der et mindre beløb ind blandt brugere og personale til en gave til fødselaren. Alle fødselsdage markeres med et stort “til lykke” skilt i døren og Dannebrog bliver hejst op i flagstangen.

Opbevaring:

Hver enkelt bruger får sit eget skab med nøgle. Ved evt. bortkomst betales dagsprisen for en ny nøgle. I skabet skal tasker m.m. opbevares. Overtøj placeres på knager i gangen foran toiletterne.

Sundhed og trivsel:

Vi tænker på sundhed og trivsel for vores brugere og personale:

Det er f.eks. nødvendigt at vaske hænder efter toiletbesøg, både før pauser og efter pauser. Når man evt. har pudset næse, nyst eller røget er det også nødvendigt at vaske hænder. På den måde undgår vi at smitte hinanden.

Det sociale samvær vægtes højt, f.eks. ved at opfordre vore brugere til at deltage i en fælles spadseretur – uanset vejrforholdene. På den måde kan hverdagen brydes og tilføjes nye oplevelser, når vi går og f.eks. taler om indtrykkene fra turen.

Udflugter med Job-Team:

Flere gange om året er vi på en udflugt, som f.eks. kan være en skovtur eller andre oplevelser, som brugerne har været med til at ønske. Der er mødepligt ved disse arrangementer, men individuelle aftaler kan forekomme.

Julefrokost:

Der arrangeres en julefrokost for Ella og Møller Sørigs Fonds brugere samt personale. Det er gratis at deltage.

Juleafslutning:

Inden vi tager på juleferie, skal der hygges i Job-Team… noget alle glæder sig til!

Besøg:

Vi er holder meget af at give en rundvisning med efterfølgende socialt samvær over en kop kaffe eller the. Det gælder besøg af familie, samarbejdspartnere og evt. andre brugere. Vi skal blot helst vide det i forvejen, så vi kan planlægge arbejdsdagen herefter.